Privacy statement

E.H.B.O. vereniging Hillegom organiseert

Basis opleiding Eerste Hulp Oranje Kruis;

Opleiding BLS/PBLS;

Opleiding Eerste Hulp aan Kinderen;

Opleiding Wandelletsel;

Workshop Eerste Hulp;

Thema bijeenkomsten;

Nascholingsbijeenkomsten voor genoemde opleidingen;

Posten bij evenementen.

 

De E.H.B.O. vereniging dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden

in de AVG. Het informeren over de gegevensopslag van de organisatie is

één van de eisen. Door middel van dit document krijgt u inzicht in:

– welke gegevens van u zijn opgeslagen; – toestemming geven voor opslag

en verwerking – verwijdering van uw gegevens – beschikbaar stellen van

gegevens aan derden.

 

Voor bovengenoemde activiteiten beheert het bestuur van de vereniging

een ledenbestand en is in het kader van de AVG

verwerkingsverantwoordelijke.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit het dagelijks bestuur

(voorzitter – secretaris en penningmeester) en 5 algemene bestuursleden.

Het ledenbestand is ondergebracht bij een algemeen bestuurslid

(ledenadministratie), de secretaris en de penningmeester.

 

Gegevensopslag

  1. Gegevens van leden, opleidingsleden, lotussen, externe deskundigen;
  2. Gegevens van personen die een cursus wensen te volgen

Gegevens die zijn opgeslagen:

Voorletters – roepnaam –  achternaam – geslacht –  straatnaam –

huisnummer (toevoeging) – postcode – plaats –  telefoon –  e-mailadres –

geboortedatum – diplomanummer van Het Oranje Kruis – eerste hulpverlener

per datum….. – diploma-vervaldatum – verenigingsgegevens zoals: lid –

opleidingslid –  extern deskundige

Penningmeester:

Contributiefacturen en overzicht betalingen

 

Toestemming voor opslag:

Door het online aanmelden als lid van E.H.B.O. vereniging Hillegom

verstrekt het lid zelf de benodigde gegevens en verleent daarmee

toestemming voor gebruik binnen de organisatie; – Toestemming om

gegevens te wijzigen verleent het lid door een bericht te sturen naar

ledenadministratie/secretariaat of via het telefonisch doorgeven van een

wijziging.

 

Degenen die zich aanmelden voor een cursus EHaK – basis Oranje Kruis

geven daarmee toestemming om hun persoonsgegevens (voornaam,

voorletters, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mail adres) in te

voeren in het PE-online systeem van het Oranje Kruis.

 

Degenen die zich aanmelden voor een cursus Wandelletsel geven daarmee

toestemming om hun persoonsgegevens (voornaam, voorletters, achternaam,

geboortedatum, geslacht, e-mail adres) in te voeren in het CAS, het

systeem van het Rode Kruis

 

Degenen die zich aanmelden voor een cursus BLS-AED en/of PBLS geven

daarmee toestemming om hun persoonsgegevens (voornaam, voorletters,

achternaam en geboortedatum) in te voeren in het COSY, het

administratiesysteem van de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

Verwijderen van gegevens:

Een lid van de organisatie dient persoonlijk het lidmaatschap op te

zeggen. Dat kan tussentijds of aan het eind van het lopende jaar door

een bericht naar de ledenadministratie.

De gegevens worden dan verwijderd, tenzij er een wettelijke grond is

waardoor deze gegevens niet verwijderd mogen worden.