Gevorderden Herhalingslessen EHBO

veel gestelde vragen

Op de woensdag avonden van (aanvang)19.45 uur tot ±22.00 uur worden herhalingslessen georganiseerd voor leden van de vereniging die reeds in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma of certificaat. Deze herhalingslessen worden gehouden in de maanden oktober tot en met mei. Je volgt 1 x per drie á vier weken jouw eigen avond.

Voor de actuele planning kunt kijken in de agenda gevorderden. Aanmelden als nieuw lid? Download het inschrijfformulier voor gevorderden hier: Inschrijven nieuw lid EHBO Hillegom


Ik kan een lesavond niet bijwonen ? Als je een lesavond niet kunt bijwonen, dien je dezelfde les met bijbehorend thema bij een andere groep in te halen. Wel graag even van te voren aangeven.

Mocht je een keer verhinderd zijn, geef dat dan door (per e-mail)
aan het secretariaat of bij een van de bestuursleden tijdens de lessen. In overleg zal dan met jou een inhaal les worden gepland. Zo wordt voorkomen dat eventueel een lesblok te druk wordt bezocht.


Ben ik competent?  Bij het volgen van alle lesavonden met bijbehorend thema ben je in eerste instantie competent en het diploma behoud z’n geldigheid. De les reanimatie/AED moet door elk lid bezocht en beoefend worden. Diploma’s worden elk seizoen verlengd per 1 april en per 1 oktober. Verlengingsdiploma’s worden uitgegeven bij aanvang van de lesavonden.

Bij onvoldoende aanwezigheid of indien je van mening bent datje reeds competent bent, krijg je enige weken voor het verlopen van het diploma bericht  waarin je kunt aangeven of je eventueel een competentietest wilt afleggen. Als je hiervoor slaagt zal het diploma worden verlengd, zo niet dan verloopt het diploma vanzelf. Voor het afnemen van een competentietest worden extra kosten worden berekend.


Worden er ook oefeningen georganiseerd?  Niet alleen door de vereniging zelf, maar ook door de regio wordt er een oefening georganiseerd, waarbij de aanwezigheid wordt bijgehouden. Zodra de datum hiervan vaststaat wordt deze bekend gemaakt in de lessen en via een e-mail bericht.


Hoe geef ik wijzigingen door in mijn persoonlijke gegevens?  Wijzigingen in je persoonlijke gegevens of onjuistheden kun je doorgeven aan het secretariaat (per e-mail), dan wel schriftelijk op de lesavond aan een van de bestuursleden.

Zijn er bijzondere omstandigheden, geef dit aan bij het bestuur, als zaken bekend zijn kunnen wij als vereniging er rekening mee houden en samen een oplossing hiervoor bedenken.


Ik heb een klacht/opmerking!  Heb je kritiek of opmerkingen over bepaalde zaken, dan horen wij dat graag. De klacht of opmerking kun je per email aan het secretariaat doorgeven, het is uiteraard ook mogelijk een aanwezig bestuurslid aan te spreken tijdens een lesavond.


Hoe zit het met de contributie?  De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging en het bijwonen van herhalingslessen, bedraagt € 45,- p.j. (met automatisch incasso) en € 50,- p.j. (zonder automatisch incasso).


Wat is de locatie waar de lessen worden gegeven? Adres: K.W.J. Hillegom, Weeresteinstraat 15, Hillegom
(dit is echter alleen de cursuslocatie van EHBO Hillegom, geen vestigingsadres of secretariaat)

Voor contact informatie kijkt u op de pagina contact

Competenties: Competentie is een verzameling van gedragingen, vaardigheden en kennis wat een persoon in staat stelt zijn taak succesvol uit te voeren. Deze vaardigheden zijn benodigd voor behoud en geldigheid diploma.